Logo van Biceps
Biceps, voor een krachtige ondersteuning van uw automatisering!
Logo van Biceps
Diensten
 1. ICT-advies
 2. Projectmanagement
 3. Intermediair bij contacten met ICT-leveranciers
 4. Gestructureerd en economisch testen
 5. Ontwikkelen en beheren van Websites 1. ICT-advies

  Het optreden als permanente ICT-adviseur voor haar relaties is de belangrijkste dienst uit het pakket van Biceps.
  Biceps houdt alle trends en ontwikkelingen in de automatisering in de gaten en gaat dan voor haar relaties na hoe men op bepaalde ontwikkelingen in kan spelen.
  Als resultaat van deze dienst rapporteert Biceps periodiek aan haar relaties over de (on)mogelijkheden van het uitbuiten van ICT-trends.

  Voor een ondernemer is het belangrijk om zich te concentreren op die onderdelen van het zakendoen waar men goed in is en om de overige onderdelen uit te besteden aan specialisten.
  Daarom hebben de meeste ondernemers een fiscaal adviseur, een juridisch adviseur, een verzekeringsadviseur, een financieel adviseur, etc.
  Veelal ontbreekt de ICT-adviseur in dit rijtje. Bij adhoc problemen gaat men dan af op de adviezen van hard- en software leveranciers.

  Biceps is onafhankelijk van andere partijen. De enige drijfveer voor onze adviezen is dat ze winst op moeten leveren voor onze cliŽnten.

  Naast het geven van permanente adviezen levert Biceps ook incidenteel ICT-adviezen in de breedste zin des woords:
  Dit kan variŽren van het opstellen van een volledig informatieplan, als onderdeel van het totale bedrijfsplan, tot het adviseren bij de aanschaf van een printer of scanner.

  Bij het opstellen van de adviezen vormen de bedrijfsdoelstellingen van de cliŽnt altijd het uitgangspunt. Automatiseren zal altijd een middel blijven en nooit een doel op zich worden.

 2. Projectmanagement

  Biceps is zeer ervaren en succesvol in het leiden van automatiseringsprojecten.
  Onze filosofie bij het leiden van projecten is het stap voor stap "inzoomen" op het uiteindelijke resultaat. Wij beogen hiermee verrassingen voor de opdrachtgever te voorkomen.

  Per stap maken wij vooraf duidelijke afspraken over kosten, doorlooptijd en eindresultaat. Na het voltooien van een projectstap moet de opdrachtgever vrij zijn in zijn keuze voor de volgende stap. Niet alleen in de keuze Úf de volgende stap gemaakt wordt, maar ook in de keuze met wie de volgende stap gemaakt wordt.
  De uitdaging van Biceps ligt hierbij in het continu leveren van kwaliteit om zodoende de klant aan zich te binden.

  Naast de stap-voor-stap-filosofie hanteert Biceps bovendien het principe dat automatiseringsprojecten zo weinig mogelijk door extern personeel moeten worden uitgevoerd.
  Daar waar mogelijk zal het eigen personeel van de cliŽnt worden ingezet bij het project. Deze aanpak heeft zich in de praktijk veelvuldig bewezen en bevordert met name de uiteindelijke acceptatie van het projectresultaat.

  Ons derde belangrijke uitgangspunt bij het leiden van projecten is dat het afgesproken resultaat heilig is.
  Ieder project heeft een doel. Wij zien erop toe dat alleen dŠt doel gehaald wordt. Niets minder, maar ook niets meer! Geen toeters en bellen, geen franje, maar houden aan de afspraak is het devies.

  Ook bij het leiden van projecten is de onafhankelijkheid van Biceps een voordeel voor de opdrachtgever: wij selecteren op de ICT-markt die mensen en hulpmiddelen die op dat moment het beste in het project passen.

 3. Intermediair bij contacten met ICT-leveranciers

  Kennis is macht!
  Door voor meerdere partijen op te treden als tussenpersoon bij contacten met ICT-leveranciers bouwt Biceps een enorme kennis op van de ICT-markt. Zodoende zijn wij in staat om namens of met onze cliŽnten scherp te onderhandelen bij de aanschaf van ICT-componenten.

  Overdaad schaadt!
  Naast marktkennis beschikt Biceps ook over ruime ICT-kennis. Met deze kennis kunnen wij zorgen dat onze cliŽnten slechts die componenten aanschaffen die nodig zijn voor een effectieve en efficiŽnte bedrijfsvoering.
  Hiermee wordt voorkomen dat er bij wijze van spreken voor de zekerheid een Mercedes wordt aangeschaft, daar waar een Toyota Starlet zou volstaan.

  Deze dienst is niet alleen bedoeld voor organisaties zonder eigen automatiseringsafdeling, maar is ook uitermate geschikt voor ervaren inkopers op de ICT-markt als second opinion.

 4. Gestructureerd en economisch testen

  Structuur
  Eťn van de specialismen van Biceps is het gestructureerd testen van geautomatiseerde informatiesystemen.
  In de loop der jaren hebben wij veel samengewerkt met erkende specialisten op dit gebied van de grote softwarehuizen.
  De gestructuurde aanpak leidt tot een duidelijk draaiboek en tot een herbruikbare testset. Hierdoor zal het relatief eenvoudig zijn om een test nogmaals uit te voeren als componenten van het systeem in de loop der tijd wijzigen.

  Economisch
  Een test waarbij alle fouten uit een systeem gehaald worden is onbetaalbaar.
  Onze filosofie bij het testen is dan ook dat vooraf vastgesteld moet worden op welke onderdelen het systeem foutloos moet zijn en op welke onderdelen risico's aanvaardbaar zijn.
  Hierdoor zijn we in staat om een goede kostenafweging te maken. Uiteindelijk is dan vooraf de vraag beantwoord: "Welke risico's sluiten we uit en wat kost dat en welke risico's sluiten we niet uit en wat zou dat kunnen gaan kosten?"
  Op deze manier proberen we ook bij het testen verrassingen uit te sluiten.

  Inzet eigen personeel
  Daar waar mogelijk zal het eigen personeel van de opdrachtgever betrokken worden bij de voorbereidingen en de uitvoering van de test.
  Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: praktijkmensen kunnen beter dan wie dan ook aangeven wat er getest moet worden. En het uitvoeren van een test is een perfecte opleiding voor het werken met het systeem.

 5. Ontwikkelen en beheren van Websites

  Ontwikkelen
  Er zijn momenteel legio bedrijven die websites ontwikkelen. Biceps onderscheidt zich van de middelmaat door vooraf, in haar rol van ICT-adviseur, te bepalen waarom er een website ontwikkeld moet worden.
  Als er geen duidelijk doel voor de website gevonden kan worden, dan zal Biceps niet meewerken aan de ontwikkeling.
  Een website moet immers bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van een onderneming. Het geld dat eraan uitgegeven wordt, moet een investering zijn en geen kostenpost.

  Beheren
  Het Internet is een dynamisch medium. Een website moet vaak worden bezocht. De informatie op de website moet daarom regelmatig worden geactualiseerd.
  Dit betekent dat de website beheerd moet worden.
  In onze visie moet het beheer uitgevoerd worden door de eigenaar van de website. Als onderdeel van de ontwikkeling van een website zullen wij dan ook de eigenaar opleiden in het beheren van zijn site.
  Daarnaast zorgen wij er bij de ontwikkeling van websites voor dat er geen technische beperkingen zijn voor de eigenaar om zelf zijn site te beheren.
  Alleen als de opdrachtgever aangeeft geen capaciteit beschikbaar te kunnen stellen voor het beheer, zullen wij het beheer zelf ter hand nemen.Copyright © Gerard Bouma, 2000